DMCA

DMCA Meddelande om upphovsrättsintrång

ManyToon är en onlinetjänsteleverantör enligt definitionen i Digital Millennium Copyright Act.

Vi tar upphovsrättsintrång mycket allvarligt och skyddar kraftigt rättigheterna för lagliga upphovsrättsägare.
Om du är upphovsrättsinnehavare till innehåll som visas på ManyToon-webbplatsen och du inte godkände användningen av innehållet måste du meddela oss skriftligen för att vi ska kunna identifiera det påstådda intrångets innehåll och vidta åtgärder.


Vi kan inte vidta några åtgärder om du inte ger oss den information som krävs, så vänligen kontakta oss, du kan göra ett skriftligt meddelande via e-post. Ditt skriftliga meddelande måste innehålla följande:

  • Specifik identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som du påstås ha kränkts. Om du hävdar intrång i flera upphovsrättsskyddade verk med en enda anmälan måste du skicka in en representativ lista som specifikt identifierar alla de verk som du hävdar kränks.
  • Specifik identifiering av platsen och beskrivningen av materialet som påstås vara kränkande eller att vara föremål för kränkande aktiviteter med tillräckligt detaljerad information för att vi ska kunna hitta materialet. Du bör inkludera den specifika webbadressen eller webbadresserna på de webbsidor där det påstådda intrångsmaterialet finns.
  • Information som är rimligt tillräcklig för att vi ska kunna kontakta den klagande parten som kan innehålla ett namn, adress, telefonnummer och elektronisk postadress och signatur där den klagande parten kan kontaktas.
  • Ett uttalande om att den klagande parten har en god tro på att användning av materialet på det klagade sättet inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen.
  • Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och under straff för skadedom att den klagande parten är behörig att agera på ägarens vägnar av en exklusiv rätt som påstås vara kränkt

Skriftligt meddelande ska skickas till vår utsedda agent på följande sätt:

DMCA AGENT E-post: [e-postskyddad]